In deze blog zullen we dieper ingaan op de betekenis van CSAT, waarom deze belangrijk is voor bedrijven en hoe het gemeten kan worden. We zullen ook de verschillen tussen Customer Satisfaction Score, Net Promoter Score en Customer Effort Score bespreken en tips geven over hoe je de CSAT kan verbeteren.

Wat is de CSAT-score?

De CSAT is een tool waarmee bedrijven de tevredenheid van klanten over een specifieke interactie, product of dienst kunnen meten. Het wordt meestal gemeten door middel van een enquête met een simpele vraag als “Hoe tevreden bent u over onze dienstverlening?” of “Hoe tevreden bent u over uw recente aankoop?” De respondenten beantwoorden deze vraag op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 “zeer ontevreden” en 5 “zeer tevreden” betekent.

Om de CSAT te berekenen, worden alle antwoorden van de respondenten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het totaal aantal antwoorden. Het resultaat is een percentage tussen 0% en 100%, dat aangeeft hoeveel respondenten tevreden waren met de specifieke interactie, product of dienstverlening.

Hoewel de Customer Satisfaction Score en Net Promoter Score allemaal metingen zijn van klanttevredenheid, verschillen ze toch van elkaar. De Customer Satisfaction Score is over het algemeen een bredere meting van de algehele tevredenheid van klanten met het bedrijf als geheel, terwijl CSAT-score specifieker is en zich richt op een specifieke interactie, product of dienst.

De Net Promoter Score, of NPS score, meet de waarschijnlijkheid dat klanten het bedrijf zouden aanbevelen aan anderen en wordt berekend door het percentage promotors te verminderen met het percentage criticasters. De Customer Effort Score meet de inspanning die klanten moeten doen om hun doel te bereiken, zoals een probleem oplossen of een product kopen.

De waarde van de CSAT ligt in het feit dat het een waardevolle aanvulling is op andere metingen van klanttevredenheid. Het kan bedrijven helpen om specifieke negatieve punten te identificeren en te verbeteren en om te begrijpen welke aspecten van hun producten en diensten klanten waarderen en welke niet. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer tevreden klanten en klantloyaliteit, wat op zijn beurt kan leiden tot hogere omzet en winst.

Waarom is een goede CSAT-score belangrijk?

Een goede CSAT is van groot belang voor bedrijven, omdat het direct gerelateerd is aan de tevreden klanten. Als klanten tevreden zijn met de producten en diensten van je bedrijf, zullen ze eerder terugkomen voor herhalingsaankopen en zijn ze meer geneigd om het bedrijf aan te bevelen aan anderen. Dit kan leiden tot meer klantloyaliteit en een hogere omzet.

Een goede CSAT kan ook leiden tot een positieve reputatie voor je bedrijf, omdat klanten over het algemeen eerder geneigd zijn om positieve ervaringen te delen dan negatieve. Dit kan leiden tot een grotere naamsbekendheid en meer klanten die geïnteresseerd zijn in het product of de dienst die het bedrijf aanbiedt.

Bedrijven die een hoge CSAT hebben, hebben ook vaak een hogere Net Promoter Score (NPS), wat aangeeft dat ze meer kans hebben op aanbevelingen van hun klanten. Dit kan op zijn beurt weer leiden tot meer klanten en meer omzet voor het bedrijf.

De CSAT berekenen

Er zijn verschillende methoden voor de CSAT meten. Een veelgebruikte methode is het uitvoeren van enquêtes of klanttevredenheidsonderzoeken. Deze kun je via e-mail versturen, maar ook online of via de telefoon afnemen.

Het opstellen van een effectieve vragenlijst is cruciaal voor het meten van de CSAT. Een goede vragenlijst moet kort en eenvoudig zijn, zodat klanten deze snel kunnen invullen. Het moet ook gericht zijn op specifieke interacties, producten of diensten, zodat de resultaten nauwkeuriger zijn.

Hier zijn enkele tips voor het opstellen van vragenlijsten voor het meten van je CSAT:

  1. Houd de vragen kort en eenvoudig
  2. Richt de vragen op specifieke producten, interacties of diensten
  3. Gebruik een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 “zeer ontevreden” en 5 “zeer tevreden” betekent
  4. Stel open vragen om te begrijpen wat klanten specifiek waarderen of verbeteren in producten of diensten

Houd ook vooral rekening met het aantal respondenten en de frequentie van metingen bij het meten van de CSAT. Zonder een representatief aantal respondenten zijn je resultaten niks waard. Daarnaast kan het meten van de CSAT op regelmatige basis helpen om trends te identificeren en inzichten te verkrijgen in hoe de tevredenheid van klanten in de loop van de tijd verandert.

Door deze factoren in gedachten te houden en een effectieve vragenlijst op te stellen, kun je nauwkeurige en waardevolle inzichten verkrijgen in de CSAT van je klanten.

CSAT scores interpreteren

Goed, je meet je CSAT. Dat is stap 1. Stap 2 is het fatsoenlijk interpreteren van de resultaten. Je moet goed weten wat de score betekent en hoe je hem kan gebruiken om negatieve punten en interacties te identificeren.

Een CSAT van 80% of hoger betekent dat klanten over het algemeen tevreden zijn met het punt waarop je ze ondervraagt. Een score tussen 70% en 80% kan aangeven dat er ruimte is voor verbetering, terwijl een score onder de 70% aangeeft dat er belangrijke problemen zijn die moeten worden aangepakt. En lager dan 50% is een grote red flag.

Het is echter belangrijk om niet alleen op de CSAT te vertrouwen. Het is essentieel om de score te combineren met andere feedbackbronnen, zoals social media en klantenservice-interacties, om een ​​breder beeld te krijgen van de klantervaring. Feedback uit deze bronnen kan waardevolle inzichten opleveren die mogelijk niet zijn opgenomen in de enquête.

Houd ook rekening met andere factoren die van invloed kunnen zijn op de CSAT, zoals de verwachtingen van de klant en de recente ervaring die de klant heeft gehad. Daarnaast blijft het een subjectief onderwerp. Stel dat je klant net een rotdag heeft of je product net een nieuwe bug heeft: dat beïnvloedt je resultaten enorm. Meet daarom regelmatig en op vaste tijdstippen.

Best practices voor het verbeteren van je CSAT-score

Het verbeteren van de Customer Satisfaction Score (CSAT) kan leiden tot meer klanttevredenheid, klantloyaliteit en uiteindelijk hogere omzet. Dit zijn enkele best practices om je CSAT te verbeteren:

  1. Optimaliseer de touchpoints in de customer journey: zorg ervoor dat de hele customer journey vanaf het eerste contact tot de klantenservice en aftersales zo naadloos mogelijk verloopt. Bereken je CSAT per touchpoint zodat je altijd weet op welk touchpoint je wat laat liggen.
  2. Stel realistische verwachtingen: het is belangrijk om realistische verwachtingen te stellen over wat klanten kunnen verwachten van de producten en diensten van het bedrijf. Dit kan voorkomen dat klanten teleurgesteld raken en kan leiden tot een hogere CSAT.
  3. Luister naar feedback: het is belangrijk om feedback van klanten serieus te nemen en te gebruiken om de klantervaring te verbeteren. Iedereen wil gehoord worden en als je er dan ook nog eens iets mee doet kan het al helemaal niet meer stuk.
  4. Zorg voor goede klantenservice: een goede klantenservice geeft klanten het gevoel geeft dat hun behoeften serieus worden genomen en dat eventuele problemen snel en adequaat worden opgelost.

Zelf aan de slag met het verbeteren van je CSAT?

In deze blog hebben we de Customer Satisfaction Score (CSAT) uitgelegd als een belangrijke maatstaf voor klanttevredenheid en -loyaliteit. We hebben besproken hoe bedrijven de score kunnen berekenen en hoe deze zich verhoudt tot andere meetmethoden, zoals de Net Promoter Score en Customer Satisfaction Score. Als het goed is weet je nu wat een goede score is.

Daarnaast hebben we het belang van een goede CSAT benadrukt en hoe het kan leiden tot meer klantloyaliteit en hogere omzetten. We hebben ook verschillende methoden besproken om de score te meten, zoals enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken en hoe bedrijven deze kunnen interpreteren om zwakke punten te identificeren.

In de toekomst zal de CSAT blijven evolueren als een belangrijke maatstaf voor klantloyaliteit. Bedrijven zullen deze score blijven gebruiken om de klantervaring te verbeteren en de tevredenheid van klanten te meten en te verbeteren.