In deze blog:

DDMA, de vereniging voor data en marketing, heeft een aangepaste Code Telemarketing gepubliceerd. In deze herziene versie zijn enkele nieuwe vereisten opgenomen om volledig compliant te zijn met de actuele wet- en regelgeving. Belangrijke wijzigingen omvatten onder andere aangepaste van opt-ins en de publicatieplicht voor ingezette outbound telefoonnummers. Hieronder vind je een beknopt overzicht van de belangrijkste veranderingen:

Minimaal termijn en publicatieplicht voor ingezette telefoonnummers

Het telefoonnummer waarmee consumenten worden benaderd moet herkenbaar zijn en moet de mogelijkheid bieden om teruggebeld te worden. Dit betekent dat outbound nummers vermeld moeten worden op jouw bedrijfswebsite. Nieuw is dat er ten minste 6 maanden nadat de laatste consument benaderd is, er teruggebeld kan worden op het gebruikte nummer. Daarnaast zijn organisaties nu verplicht om de ingezette telefoonnummers vindbaar te maken op hun eigen website, wat bijdraagt aan transparantie en vertrouwen voor consumenten. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de belervaring voor consumenten te verbeteren en de praktijken van telemarketing transparanter te maken.

Afkoelperiode na telefoongesprek

Adverteerders van diensten waarvoor het wettelijke schriftelijkheidsvereiste geldt, zoals energie en telecom, zijn straks verplicht om consumenten een periode van bedenktijd te geven na een telemarketinggesprek. Tijdens deze bedenktijd krijgen consumenten de gelegenheid om de overeenkomst rustig door te nemen en te begrijpen, zodat zij niet onder druk worden gezet. De adverteerder dient zelf te bepalen en vast te leggen wat een redelijke bedenktijd is, rekening houdend met factoren zoals de duur van de overeenkomst en de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging. Deze verplichting geldt niet voor overeenkomsten met een totale waarde van minder dan € 50,-.

Het doel van deze maatregel is om consumenten beter te beschermen tegen impulsieve beslissingen en om hen meer tijd te geven om na te denken over de aangeboden producten of diensten. Dit draagt bij aan eerlijkere en transparantere telemarketing praktijken en bevordert het consumentenvertrouwen.

Striktere eisen voor opt-in

De Code stelt bepaalde vereisten aan de opt-in voor telefonische benadering. De consument moet duidelijk geïnformeerd zijn over waar hij toestemming voor geeft, inclusief de aard van de communicatie en welke organisatie er contact zal opnemen. De opt-in moet vervolgens worden geverifieerd, bijvoorbeeld door middel van een bevestigingsmail of -sms, en deze moet een duidelijke vervaldatum hebben om de consument te informeren over hoelang de toestemming geldig is.

Beltijden

De toegestane beltijden volgens de huidige code zijn gewijzigd. Op doordeweekse dagen is de eindtijd vervroegd van 22.00 uur naar 21.00 uur, waardoor marketeers tot dat tijdstip telefonisch contact mogen opnemen met consumenten. Daarentegen is de eindtijd in het weekend met een uur verlengd, nu mag er gebeld worden tot 17.00 uur. Deze aanpassingen zijn onderdeel van de inspanningen om de belervaring voor consumenten te verbeteren en te voldoen aan de vereisten van de Code Telemarketing, uitgegeven door DDMA, de vereniging voor data en marketing.

Inwerkingtreding en vervolg

De Code geldt vanaf maart voor DDMA-leden. Deze Code zal worden voorgelegd aan de Stichting Reclame Code om de huidige Code Telemarketing te vervangen; dit proces kan nog enkele maanden in beslag nemen. Indien de Code eenmaal onderdeel is van de Nederlandse Reclame Code, zal deze van toepassing zijn op het gehele Nederlandse bedrijfsleven, niet alleen op DDMA-leden.

Nu ben je helemaal op de hoogte van de veranderingen. Wil je toch meer weten? Wij hebben een overzichtelijke blog over de opt-in veranderingen in 2023.

Wil je meer weten over de aangepaste wet en regelgeving en altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Like ons op LinkedIn