In deze blog:

Steam-connect beschikt sinds 2016 over de waardevolle ISO 9001 en ISO 27001 certificaten. Deze certificaten  ondergaan elk jaar een externe audit en eens in de drie jaar vindt hercertificatie plaats. In november 2020 is de hercertificatie met succes doorlopen. Dit betekent dat Steam-connect heeft laten zien haar kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging nog steeds goed op orde te hebben.

ISO 9001-kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is dé wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Met de ISO 9001-certificering toont Steam-connect aan haar kwaliteitsmanagement te hebben geïntegreerd in haar strategie en bedrijfsprocessen. Daarmee is de kwaliteit van het hele proces, van productontwikkeling tot klanttevredenheid, gegarandeerd.

ISO 27001-informatiebeveiliging

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met de certificering hiervoor bewijst dat Steam-connect dat de veiligheid van de gegevens van haar klanten de hoogste prioriteit heeft en dat alle risico’s op de juiste manier zijn afgedekt. Steam-connect voldoet hiermee aan alle eisen rondom informatiebeveiliging en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voldoen aan wet- en regelgeving.

Het gaat bij contact-, callcenters en opdrachtgevers vaak om de uitwisseling van vertrouwelijke informatie. De behoefte aan privacy en veiligheid is daarom groot. Willen deze bedrijven voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, dan is deze ISO certificering een absolute vereiste.

Steam-connect is één van de weinige leveranciers in de contactcenter branche die gecertificeerd is voor de hele bedrijfsketen: van de dataserver tot de software. Als de klant ook ISO-gecertificeerd is, sluiten we de keten met ook de werkplek erbij.